Hjernen vår er fantastisk

Nils Erik Gilhus Om forfatteren
Artikkel

Dietrichs, E

Gjerstad, L.

Vår fantastiske hjerne

235 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 375

ISBN 978-82-05-33493-9

Allerede i tittelen slås det fast at hjernen er et fantastisk organ. Dette illustreres senere både i tekst og bilder. Gjennom vel 200 sider fanges og utdypes interessen for hjernens egenskaper og muligheter, og der forfatterne med entusiasme beskriver det de kaller et dynamisk mikrokosmos.

Førsteutgaven kom i 1995, samtidig med åpningen av «Hjernens år». Forfatterne mottok i den anledning Brageprisen. Utgaven som nå foreligger, avspeiler de store fremskrittene de siste 12 årene, både når det gjelder forståelsen av hjernen og behandlingsmulighetene for hjernens sykdommer. Tekst og bilder er i stor grad fornyet og oppdatert.

Boken er primært ment å gi allmenn opplysning. Som slik opplysning fungerer den meget godt. Det er ikke nødvendig med spesialiserte forkunnskaper for å kunne forstå og glede seg over hjernens muligheter slik de fremstilles her. Samtidig vil leger og andre lesere med medisinsk og biologisk innsikt i enda større grad ta til seg ny viten. Dette gjelder også for spesialister innen nevrofag. Bilder og informasjon fra Vår fantastiske hjerne blir ganske sikkert hyppig benyttet ved foredrag og annen informasjonsvirksomhet. Kombinasjonen av korrekte opplysninger, en lett forståelig form og glimrende illustrasjoner gjør boken til en høyt skattet kilde.

Innholdet presenteres i 18 kapitler der hjernen knyttes til spesifikke funksjoner. Eksempler er «Kontroll og koordinasjon av bevegelser», «Språk og språkområder», «Læring og hukommelse», «Søvn og drømmer», «Smerte og smertelindring», «Personlighet og dømmekraft» og «Når alt synes mørkt». Boken gir en logisk oppbygd gjennomgang av de viktigste aspektene ved hjernen, men kan med like stort utbytte leses på kryss og tvers. Dette er ingen lærebok. Det er derimot en bok spekket med interessante faktaopplysninger bundet sammen av forfatternes dype forståelse av hjernen og dens sykdommer. Den er velskrevet, noe som gjør den lett å lese.

Forfatterne er nevrologer og aktive hjerneforskere. Stoff om den normale og den syke hjernen kombineres på en fremragende måte. Nevrologiske og psykiatriske sykdommer forankres i oppdatert kunnskap om hjernens struktur og funksjon. Forfatterne påpeker med rette hjernens nesten uendelige kompleksitet, og kombinert med en betydelig plastisitet. Desto mer imponerende er det at de klarer å bibringe både profesjonelle og mer amatørpregede lesere en samlet forståelse av hjernens virkemåte, og endog mens leserne underholdes underveis.

Dette er en fantastisk flott bok om et enestående organ, om den delen av kroppen som ifølge forfatterne utgjør «selve mennesket». Boken anbefales varmt til fagpersoner så vel som til den interesserte allmennhet og fortjener en svært vid leserkrets. Den vil for eksempel være en fin gave, ikke bare til kolleger, men også til familie og venner.

Anbefalte artikler