Torstein Schrøder Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torstein Schrøder Hansen

Torstein Schrøder Hansen
03.04.2008
L, Aabakken B, Bendz Turnuslegeboka 4. utg. 416 s, tab, ill. Oslo: Legeforlaget, 2007. Pris NOK 300 ISBN 978-82-99-35687-9 Turnuslegeboka har siden første utgivelse i 1991 gitt landets turnusleger en...
Torstein Schrøder Hansen
24.08.2006
Enkelte medisinske fakulteter i Norge har valgt å la mye av undervisningen være obligatorisk, mens andre hittil ikke har hatt behov for å tvinge studentene til forelesningssalene. Ved Det medisinske...
Torstein Schrøder Hansen
26.08.2004
Universitetet i Oslo vurderer å gjeninnføre karakterer på medisinstudiet. Økt arbeidskonkurranse og bedre tilbakemelding til studentene er hovedargumentene. Men forteller karakterene hvor gode leger...