Bjørn Lofterød

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Lofterød

Bjørn Lofterød
13.03.2008
Johannessen, J Hansen, EA. Casper – det store steget 71 s, ill. Moss: Forlaget Lupen, 2007. Pris NOK 249 ISBN 978-82-997633-0-1 Forfatterne henvender seg først og fremst til barn med cerebral parese...
Bjørn Lofterød, Reidun Jahnsen, Terje Terjesen
19.10.2006
Cerebral parese er den vanligste nevrologiske årsaken til bevegelseshemning hos barn og unge. Prevalensen er vel to per 1 000 levendefødte – det betyr omkring 120 barn per årskull i Norge ( 1 )...
Terje Terjesen, Bjørn Lofterød, Gerd Myklebust
22.01.2004
Ortopediske problemer hos barn med cerebral parese har vært analysert i mange studier fra de siste tiårene. Målet med behandlingen er å bedre funksjon, redusere muskelkontrakturer, korrigere...
Bjørn Lofterød, Terje Terjesen, Ingrid Skaaret
11.08.2005
Å gå er en kompleks prosess. Gangen består av sammensatte bevegelsesmønstre i flere segmenter og ledd. Læringsprosessen tar flere år, og ved fire års alder er gangmønsteret nesten ferdig etablert ( 1...
Bjørn Lofterød
11.08.2005
Dataanimasjon, Rikshospitalet Mennesket har alltid vært opptatt av bevegelse og kanskje spesielt gange. Det første kjente vitenskapelige arbeidet (Borelli) er fra 1680. Forskerne var den gang opptatt...