Åpne eller tettsittende solbriller?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Bør man bruke åpne eller tettsittende solbriller på skiturer? Øyelegen Søren Holth (1863 – 1937) gikk inn for den åpne typen. Han hadde anbefalt dette til Roald Amundsen i 1910, og han beskrev de gode erfaringene i en artikkel i Tidsskriftet i 1915 (s. 153 – 6).

Tætsluttende eller aapen indfatning i snebriller for skiløpere?

Av S. Holth, Kristiania.

(…)

Da enhver norsk læge kan bli raadspurt av skiløpere om valg av snebrille, vil jeg her gi en kort fremstilling av erfaringerne paa dette omraade fra Roald Amundsens sydpolsfærd, som har lært os baade hvordan skiløperens snebrille bør være og hvordan den ikke bør være.

(…)

Amudsen (sic) og Helmer Hanssen gik fuldstændig fri for enhver antydning til sneblindhet eller konjunktival irritation, ja hadde ikke engang subjektiv fornemmelse av blending fra sne og sol; og vel at merke, glassene duggedes aldrig og fristet saaledes ikke til brillens fjernelse.

(…)

Av ovenstaaende kan sluttes, at store skaalformede Euphos B glas i almindelig aapen brilleindfatning beskytter saa godt mot de ultraviolette straaler i det aller meste lys, som træffer øiet, at utelukkelse av den lille mængde sidelys blir helt overflødig.

(…)

I henhold til det meddelte mener jeg, at den mest praktiske snebrilleindfatning for polarfarere og skiløpere er den i fik. (sic) 2 avbildede almindelige aapne brille med ullgarnssurring om bro og stænger; indfatningen maa være av massiv nikkel (ikke av staal, som ruster trods fornikling).

Anbefalte artikler