Menns sykdommer og kvinners plager

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I det siste har flere hevdet at mannens helse trenger økt oppmerksomhet, bl.a. fordi menn går sjeldnere til lege enn kvinner. Mannspanelet ønsker en offentlig utredning om menn og helse. På et vis er dette paradoksalt, fordi medisinen lenge har vært kritisert for nettopp å legge vekt på mannen og hans sykdommer. Det begynte allerede tidlig i medisinstudiet – anatomi- og fysiologibøkene tok gjerne utgangspunkt i at «det normale» var en mann på 70 kilo. Kvinner var annerledes, og kvinners «plager» har hatt lav prestisje – både klinisk og forskningsmessig. Rettferdig fordeling av oppmerksomhet og helsekroner er krevende.

Anbefalte artikler