Hvordan behandle polycystisk ovarie-syndrom?

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Råd om oppfølging og behandling er et vanskelig tema med motstridende anbefalinger.

Polycystisk ovarie-syndrom er karakterisert ved sjelden eller uteblitt eggløsning, hyperandrogenisme og polycystiske ovarier. Klinisk forekommer blødningsforstyrrelser, akne, hirsutisme og alopesi. 5 – 10 % av kvinner i fertil alder rammes, og det er den hyppigste årsak til anovulatorisk infertilitet i vår del av verden. Nylig ble en oversiktsartikkel om tilstanden publisert i New England Journal of Medicine (1).

– Forfatteren gir anbefaling om utredning og behandling. Det er nyttig, fordi vi mangler store, gode studier og det er ingen konsensus. Tidligere anbefalinger har til dels vært motstridende og mangelfulle, sier postdoktor Eszter Vanky ved St. Olavs Hospital. Spørsmålet er blant annet hvordan man skal behandle unge, overvektige kvinner med polycystisk ovarie-syndrom som for tiden ikke ønsker graviditet.

– Klinikere må legge en plan på grunnlag av den beste tilgjengelige viten. Forfatteren gir en strukturert og lettfattelig presentasjon av patofysiologien og det teoretiske og kliniske grunnlaget for behandling med metformin. Fordeler og ulemper ved bruken av legemidlet gjennomgås og følges av veiledning og terapianbefaling.

Overvektige kvinner med polycystisk ovarie-syndrom har ofte flere metabolske forstyrrelser, og tilstanden har mange fellestrekk med metabolsk syndrom. Den langsiktige planen har til mål å redusere utvikling av type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer. Metformin reduserer androgen- og insulinnivåer. Det er gunstig for kvinner med nedsatt glukosetoleranse. Forfatteren anbefaler glukosebelastning og kontroll av metabolske biomarkører om lag annethvert år. Fysisk aktivitet, balansert kost og vektreduksjon er viktig. Hos kvinner uten lever- og nyreaffeksjon kan metforminbehandling prøves. Dette bør skje gjennom en langsom opptrapping til 2 000 mg daglig, sier Vanky.

Anbefalte artikler