Etanercept mot psoriasis hos barn

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Barn og unge med psoriasis kan bli betydelig bedre ved bruk av etanercept, en tumornekrosefaktorhemmer.

Prevalensen av psoriasis er ca. 2 %. Illustrasjonsfoto © ISM, Photo Take/GV-Press

Etanercept hemmer tumornekrosefaktor-α (TNF-α) og brukes bl.a. ved psoriasis. I en ny studie har forskere undersøkt om midlet også er trygt og effektivt hos barn og unge med moderat til alvorlig psoriasis (1).

Studien omfattet 211 psoriasispasienter i alderen 4 – 17 år. De ble randomisert til 12 uker med subkutane injeksjoner med placebo eller 0,8 mg etanercept per kg kroppsvekt etterfulgt av 24 uker med etanercept.

I uke 12 hadde 57 % i intervensjonsgruppen oppnådd 75 % bedring, mot bare 11 % i placebogruppen. I uke 36 var behandlingsresponsen lik i begge grupper, og to tredeler av pasientene hadde minst 75 % bedring. Tre alvorlige infeksjoner ble registrert i intervensjonsgruppen.

– Denne studien indikerer at etanercept er like effektiv behandling for barn og unge med psoriasis som den er hos voksne, sier seksjonsoverlege Joar Austad ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

– Etanercept er godkjent for behandling av barn og unge med juvenil artritt, men foreløpig bare for voksne med behandlingsresistent psoriasis. Kanskje tiden er kommet til å utvide behandlingsindikasjonen, sier Austad.

Anbefalte artikler