Sentralisert behandling av eggstokkreft er best

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Pasienter behandlet ved regionsykehusene har bedre overlevelse enn de som behandles ved lokalsykehus. Kirurgens evne til å oppdage og fjerne mest mulig tumorvev er avgjørende.

Eggstokkreft er en sykdom med høy dødelighet. Symptomene er ofte vage, og mer enn to tredeler av pasientene har avansert sykdom på diagnosetidspunktet. Et tilsvarende antall pasienter henvises til kirurgiske og medisinske avdelinger før diagnosen stilles, og ikke til spesialist i gynekologi. Dette førte til utsatt behandling.

– Tiden fra operasjon til første cellegiftskur ble gitt hadde liten prognostisk betydning. Pasienter som fikk sin første cellegiftskur mer enn seks uker etter operasjonen, hadde ikke dårligere overlevelse. Derfor kan man trygt vente med å gi cellegift til pasienter med dårlig allmenntilstand. Våre studier viser at det er kirurgens evne til å oppdage og fjerne mest mulig tumorvev som er avgjørende for overlevelse, og regionsykehus har de beste resultatene, sier lege Torbjørn Paulsen ved Kreftregisteret.

Paulsen fant også at nivå av proteinet MMP-2 i svulstvev kan si noe om prognosen til mer godartede former for eggstokkreft.

– I fremtiden kan dette kanskje brukes til å identifisere kvinner som ikke trenger utvidet operasjon, men kan beholde den ene eggstokken, avslutter han.

Avhandlingen bygger på et pasientregister ved Kreftregisteret. Paulsen forsvarte avhandlingen Epithelial ovarian cancer. A clinical epidemiological approach on diagnosis and treatment for dr.med.-graden 20.11. 2007.

Anbefalte artikler