God innføringsbok i epidemiologi

Øyvind Næss Om forfatteren
Artikkel

Bonita, R

Beaglehole, R

Kjellstrøm, T

Basic epidemiology

2. utg. 213 s, tab, ill. Genève: WHO, 2006. Pris CHF 18

ISBN 978- 92 -4-154707-9

Hva er det mest grunnleggende i epidemiologi som man må lære seg før alt annet? Denne boken skal gi et svar på det. Men hva består det mest grunnleggende i? Sammenlikner man oppdaterte og moderne introduksjonsbøker i epidemiologi, vil man fort oppdage at det er en viss forskjell i hva de betoner som mest sentralt. Felles for dem alle er selvsagt klare tekniske definisjoner av begreper knyttet til risiko. Men teorier og bakgrunn for tilnærmingen kan variere. Faget rommer viktige motsetninger, slik som om årsaksbegrepet skal knyttes til befolkningsnivå eller individnivå. Er det først og fremst et metodefag eller er det et vitenskapelig fag bygd på teorier om årsaker til sykdom? Epidemiologifaget har mange innebygde motsetninger som ofte ikke kommer til overflaten, men som en fersk student vil ha nytte av å få et innblikk i.

Forfatterne klarer forbausende godt å balansere mye av dette. Men boken er temmelig tynn og klarer ikke å gi helt uttømmende definisjoner på en del sentrale temaer som for eksempel aldersstandardisering. Man kommer et godt stykke på vei, men ikke lenger. Kanskje er det greit slik? En frekk tanke kunne være å lage en liste over de viktigste temaene og problemstillingene og la leseren slå opp detaljer på Internett, for der finnes i rikt monn gratis ressurser av til dels høy kvalitet. Deler av denne boken er sågar tilgjengelig gratis på Googles bokdatabase, dog uten avsnittene med formler.

Antakeligvis er boken blant de aller beste innen nybegynnersjangeren fordi viktige begreper og tematiske områder blir såpass ukomplisert fremstilt uten å bli for overfladisk. Det kan være et poeng i seg selv. Epidemiologi er blant de viktigste verktøyene innen akademisk medisin, men skal også tjene som verktøy til å forstå helsebyrden i befolkningen og planlegging av helsetjenester. En del konkurrerende bøker har en tendens til å være noe mer teknisk detaljerte og omstendelige. Dette er med andre ord en bok for dem som skal bruke, men ikke gjøre, epidemiologi. Den bør derfor egne seg godt i undervisning av ulike helseprofesjoner, men kan også egne seg som supplement og oppslagsbok til tyngre innføringsbøker.

Anbefalte artikler