Ambisiøst, men uten helt å innfri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nguyen, TN

  Hu, D

  Kim, M-H et al

  Management of complex cardiovascular problems

  The evidence-based medicine approach. 3. utg. 464 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Futura, 2007. Pris GBP 40

  ISBN 978 - 1-4051- 4031-7

  Boken dekker de fleste emner innen kardiovaskulær medisin. Den er inndelt i 14 kapitler, og temaene spenner fra primær prevensjon til akutt koronarsyndrom og kardiogent sjokk. Pulmonal hypertensjon, synkope og hjerneslag omtales i egne kapitler. Det er også et kapittel om medfødte hjertefeil. Dette er tredje utgave og med en ambisiøs tittel som gir leseren klare forventninger Målgruppen er spesialistkandidater og ferdige spesialister. Tanken bak er prisverdig; målet er å lette klinikerens valg ved å gi praktiske, kunnskapsbaserte råd for diagnostikk og behandling. Kapitlene er bygd opp ved at den aktuelle kliniske tilstanden først presenteres med en kortfattet introduksjon. Deretter presenteres sentrale studier gjennomført innen det aktuelle temaet før det gis praktiske råd knyttet til vanlige problemstillinger i den kliniske hverdag. I siste del av hvert kapittel gis mer eller mindre konkrete behandlingsanbefalinger. Boken bærer preg av å være amerikansk. Dette gjenspeiles i dels andre anbefalinger enn vi er vant til. Det virker også fremmed for oss når det anføres at en «dør-til-ballong-tid» på under 90 minutter er tilfredsstillende ved primær perkutan koronar intervensjon (PCI).

  Det er ingen tvil om at boken inneholder mye informasjon, og på linje med en rekke andre bøker gir den en grei oversikt over sentrale emner innen kardiovaskulær medisin. Men forfatterne har bare delvis lyktes i lage en bok med klare behandlingsanbefalinger basert på tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon. I stor grad blir det en oppramsing av ulike behandlingsalternativer, og ofte blir anbefalingene lite konkrete. Hvis hensikten med å lese denne boken er å skaffe seg et godt vitenskapelig grunnlag for kliniske beslutninger og behandlingsvalg, er det nok en bedre investering å lese for eksempel European Society of Cardiology sine «guidelines» innenfor de enkelte emner. Og hva gjelder lærebøker finnes også bedre alternativer.

  Illustrasjonene er få, boken er fargeløs og layout kunne vært mer oversiktlig. Hvis terningkast skulle benyttes, hadde det blitt en firer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media