Kapillar – kapillær

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den adjektiviske formen kapillær er av noen feilaktig blitt brukt som substantiv. I Tidsskriftets ordliste står den korrekte formen kapillar. Men er det et nøytrumsord?

  Det er velkjent at anatomisk nomenklatur endrer seg gjennom tidene. Med visse mellomrom blir navn og uttrykk revurdert. Eponymene forsvinner og overføres til kliniske tilstander i stedet, diftongen ae erstattes med e osv. Ja, selv i geografisk sammenheng er det forskjeller, og norske og f.eks. spanske lærebøker har ikke de samme anatomiske betegnelsene bestandig. Latinen er ikke lenger så internasjonal som den en gang var.

  Her i Norge har vi ikke hatt noen tradisjon i å lage latinsk nomenklatur – og ikke har vi hatt noen grunn til det heller. Vi har stort sett fulgt de kontinentale reglene og har vel lykkeligvis hittil greid å unngå den angloamerikanske skrivemåten.

  Likevel har det i årenes løp sneket seg inn enkelte eiendommelige former hos oss, former som neppe har sin berettigelse. Noen av dem figurerer i Tidsskriftets ordliste (1), f.eks. skjoldkjertel. De er dermed nesten umulig å endre (les: korrigere) eller luke ut, enten det dreier seg om lærebøker eller vitenskapelige artikler.

  Noen gledelige eksempler er det likevel – om vi skal tro nettutgaven av ordlisten (2). Substantivet kapillar – som altfor lenge har fått smykke seg med den feilaktige, adjektiviske formen kapillær – har fått sin rette skrivemåte tilbake. Ordlisten presiserer faktisk at kapillær er et adjektiv! Men listen setter en «n» etter ordet og antyder dermed at det er et nøytrumsord. Jeg vet at dette ikke er et påfunn fra Tidsskriftets side, men finner det likevel litt kunstig, i og med at den latinske stammen, capillus (= hår), ellers er hankjønn. Italienerne har faktisk beholdt hankjønnsformen i ordet for hår (capello). Tyskerne unngår problemet ved å bruke flertallsform. Egentlig er ordet en sammentrekning av capitis pilii (= hodehår), noe franskmennene har beholdt i ordet for hår (poil), som for øvrig også der er hankjønn. Jeg er selvsagt klar over at man ikke alltid må følge de latinske reglene, men mitt inntrykk er at kapillar svært ofte brukes som hankjønnsform i norske medisinske miljøer.

  Det er ikke godt å si når «feilen» har kommet inn i terminologien, men jeg tror jeg vet hvordan. På dansk heter det nemlig kapillær (men på svensk kapillar!), og vårt gamle skriftspråk var jo dansk. Allerede i Guldbergs lærebok i anatomi fra 1903 (3) finner vi ordet skrevet slik, godt fulgt opp av Schreiner en drøy menneskealder senere (4). Og dernest av de andre.

  I flere av de større (men noe eldre) ordbøkene (5, 6) er kapillar fremdeles likestilt med kapillær, mens man andre steder (7) kun forholder seg til førstnevnte. Siden den korrekte formen nå har fått innpass i nyere medisinske leksika (8), er det fint at kapillar også er den formen som benyttes i Tidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media