Klinisk forskning på lårhalsbrudd

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen i BMJ er skrevet av tre ortopeder ved Ullevål universitetssykehus.

Forskergruppen driver klinisk forskning på hoftebrudd ved Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus. Gruppen, som ledes av professorene Lars Nordsletten og Jan Erik Madsen, er allerede er i gang med en ny, randomisert studie der man sammenlikner en sementert hemiprotese med en usementert hemiprotese. Neste studie vil være å sammenlikne hemiprotese og totalprotese, men den vil bare omfatte de relativt sett friskeste pasientene.

Anbefalte artikler