Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Etterforskning av utbrudd gir ny kunnskap om infeksjonssykdommer.

Ved Avdeling for infeksjonsovervåking på Folkehelseinstituttet forsker om lag 20 personer, inkludert sju doktorgradsstudenter, på forekomst av og årsaker til infeksjonssykdommer samt effekter av smittevernstiltak. Forskningen skjer i nært samarbeid med instituttets referanselaboratorier i medisinsk mikrobiologi og andre laboratorier. Artikkelen inngår i Karin Nygårds doktoravhandling. Under ledelse av Preben Aavitsland legger man vekt på anvendt forskning i samvirke med overvåking og rådgivning. Nylig ble også et annet utbrudd presentert i Clinical Infectious Diseases (1).

Anbefalte artikler