Fra hjertekirurgi til hjertemedisin

Truls Myrmel Om forfatteren
Artikkel

Wahba og medarbeidere minner oss i denne artikkelen på viktigheten av nøyaktig klinisk undersøkelse. En målrettet klinisk undersøkelse sparer tid og sikrer rask og riktig behandling. Dette kan ikke gjentas ofte nok.

Forfatterne presenterer en pasient med en alvorlig og vanskelig tilstand, nemlig ventrikkelseptumruptur oppstått etter et infarkt, og viser hvilke behandlingsmessige utfordringer en kirurgisk tilnærming har. Den kirurgiske behandlingen er teknisk vanskelig. Disse pasientene, ofte med store infarkter, er i akuttfasen ikke godt rustet til å gjennomgå større kirurgi. Intervensjonskardiologisk behandling er derfor under utvikling både som primærbehandling (1) og som et alternativ ved restlekkasjer eller relekkasjer etter kirurgisk behandling (2). Sannsynligvis vil slik kateterbasert behandling bli den dominerende primære og kompletterende behandlingen av ventrikkelseptumruptur innen kort tid.

Anbefalte artikler