()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wahba og medarbeidere minner oss i denne artikkelen på viktigheten av nøyaktig klinisk undersøkelse. En målrettet klinisk undersøkelse sparer tid og sikrer rask og riktig behandling. Dette kan ikke gjentas ofte nok.

  Forfatterne presenterer en pasient med en alvorlig og vanskelig tilstand, nemlig ventrikkelseptumruptur oppstått etter et infarkt, og viser hvilke behandlingsmessige utfordringer en kirurgisk tilnærming har. Den kirurgiske behandlingen er teknisk vanskelig. Disse pasientene, ofte med store infarkter, er i akuttfasen ikke godt rustet til å gjennomgå større kirurgi. Intervensjonskardiologisk behandling er derfor under utvikling både som primærbehandling (1) og som et alternativ ved restlekkasjer eller relekkasjer etter kirurgisk behandling (2). Sannsynligvis vil slik kateterbasert behandling bli den dominerende primære og kompletterende behandlingen av ventrikkelseptumruptur innen kort tid.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media