Truls Myrmel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Truls Myrmel

Truls Myrmel
03.01.2008
Wahba og medarbeidere minner oss i denne artikkelen på viktigheten av nøyaktig klinisk undersøkelse. En målrettet klinisk undersøkelse sparer tid og sikrer rask og riktig behandling. Dette kan ikke...
Rune Haaverstad, Truls Myrmel
10.08.2006
For å oppnå bedre resultater ved kirurgi av lungekreft må håndteringen av pasientgruppen organiseres bedre I Norge rammer lungekreft om lag 2 000 personer årlig, vanligvis i aldersgruppen over 40 år...
Truls Myrmel, Per Erling Dahl, Ulf Aasebø, Roy Bremnes
01.04.2004
I Tidsskriftet nr. 3/2004 presenterer Hans Rostad og medarbeidere resultater ved kirurgisk behandling av lungekreft i Norge ( 1 ). Deler av presentasjonen og kommentarene i diskusjonen burde etter...
Kristian Bartnes, Barthold Vonen, Arne Johannes Tofte, Pål Gunnes, Per Lunde, Truls Myrmel, Dag Sørlie, Mons Lie
28.02.2002
Suksess ved koronar bypasskirurgi avhenger av at de anlagte graft forblir blodførende over tid; okklusjon reduserer overlevelse, medfører ofte residivangina og øker behovet for gjentatt...
Jonne Kalstad, Johan Sandvik, Truls Myrmel, Geir Bjørsvik, Erik Waage Nielsen
03.06.2004
En tidligere frisk 19 år gammel mann kjørte utfor med motorsykkel i en slak sving i ca. 80 km i timen og skled et stykke med sykkelen før han ble slengt av. Han fikk slag mot...
Truls Myrmel
30.08.2000
Norman E. Shumway gjorde selv den tredje humane hjertetransplantasjonen ved Stanford University en måned senere, 6. januar 1968. Dette var begynnelsen til en omfattende transplantasjonsvirksomhet...
Truls Myrmel, Stig Eggen Hermansen
25.08.2005
Tilstanden kardiogent sjokk ble omtalt av Geir Øystein Andersen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 10/2005 ( 1 ) og av Rune Eggum og medarbeidere ( 2 ) og Rune Wiseth ( 3 ) i nr. 11/2005. Vi vil...