Nytt på nett

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Nye tilbud og nye løsninger på Internett vil prege 2008 for både Legeforeningen og Tidsskriftet. Legeforeningens nettsider har allerede fått en ansiktsløftning, og om få uker fornyes også Tidsskriftets nettsider. I løpet av vinteren vil alle medlemmer av Legeforeningen i tillegg få et helt nytt tilbud: En skreddersydd nettside tilpasset hvert enkelt medlem. Ved endringer og lanseringer som er såpass omfattende, vil det nødvendigvis oppstå noen feil eller uklarheter. Det vil være til stor hjelp hvis tilbakemeldinger om dette sendes til nettredaksjonen@legeforeningen.no. Positive tilbakemeldinger er selvsagt også velkomne!

Anbefalte artikler