Fra læge til lege

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens offisielle navn er nå Den norske legeforening. Debatten på landsstyremøtet på Kongsberg i 2007 var følelsesladet, men tiden var åpenbart moden for endringen. Avgjørende for mange var nok at foreningen må fremstå mer dynamisk og fremtidsrettet og mindre tradisjonsbundet.

Tidsskriftets offisielle navn er også endret – til Tidsskrift for Den norske legeforening. Dette er ikke uproblematisk i forhold til publiseringsdatabaser som Medline og PubMed. Vi mener likevel at endringen bidrar til å markere Tidsskriftet som et aktuelt og moderne vitenskapelig tidsskrift.

Anbefalte artikler