Postkort kan redde liv

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Å sende postkort til selvmordsforsøkere kan redusere antall nye selvmordsforsøk, viser en australsk studie.

Studien omfattet 772 pasienter som var behandlet for selvmordsforsøk med legemidler. Pasientene ble randomisert til å motta åtte postkort i løpet av det første året etter innleggelsen. På postkortene spurte man om hvordan det gikk og inviterte til å ta kontakt med sykehuset ved behov.

Ved avslutningen av studien kunne man vise at antall nye selvmordsforsøk var betydelig redusert (RR 0,55; 95 % KI 0,35 –  0,87), men andelen som gjorde nye selvmordsforsøk var ikke signifikant forskjellig i de to gruppene (15 % versus 17 %) (1).

Nå foreligger resultatene fra oppfølgingen ett år etter at intervensjonen var avsluttet (2). Det viste seg at funnene holdt seg: Antall selvmordsforsøk var redusert i toårsperioden blant dem som fikk tilsendt postkort det første året etter innleggelsen (RR 0,49; 95 % KI 0,33 – 0.73). På den annen side var andelen som gjorde nye selvmordsforsøk i intervensjonsgruppen, ikke signifikant forskjellig fra kontrollgruppen (21 % mot 23 %).

Forfatterne påpeker at det er behov for flere liknende studier før det er aktuelt å bruke denne metoden i større skala.

Anbefalte artikler