Lavt hemoglobinnivå hos kritisk syke barn

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Restriktiv holdning til transfusjon sparer forbruk av blod og gir ikke flere komplikasjoner, viser randomisert studie.

Det er usikkerhet knyttet til hvilket hemoglobinnivå som indikerer behov for blodtransfusjon hos kritisk syke barn. I en studie fra Canada har forskere postulert at en restriktiv holdning til transfusjon ville redusere antall barn som fikk multiorgansvikt (1). 637 kritisk syke, men stabile barn som fikk intensivbehandling ble randomisert til transfusjon ved hemoglobinnivå < 7 g/100 ml (restriktiv strategi) eller ved < 9,5 g/100 ml (liberal strategi).

Gjennomsnittlig hemoglobinnivå

var rundt 2 g/100 ml lavere i den restriktive gruppen (ca. 9 g/100 ml mot ca. 11 g/100 ml). Den restriktive gruppen fikk 44 % færre blodtransfusjoner. 54 % fikk ingen transfusjon, mot 2 % i den liberale gruppen. Både antall pasienter med nyutviklet multiorgansvikt (hhv. 38 og 39) og mortalitet ved 28 dager (begge 14 pasienter) var lik i hver gruppe.

– Dette er nok en god klinisk kontrollert studie fra Canada på transfusjonspraksis i intensivmedisin, sier seksjonsoverlege Hans Flaatten ved Intensivavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus.

– I denne studien har man i tillegg tatt med barn fra USA og Europa. Funnet er tidligere godt dokumentert hos voksne. Barn opptil 14 år som behandles i en intensivavdeling og er uten pågående blødning har ingen nytte av en liberal transfusjonspraksis. En transfusjonsterskel på hemoglobinnivå < 7 g/100 ml er likeverdig med en terskel på 9,5 g/100 ml. Gevinsten er en betydelig reduksjon i forbruk av blod.

Denne erfaringen er direkte overførbar til norske forhold, og de intensivseksjoner som behandler slike barn bør innføre dette i sine rutiner. Studien inkluderer ikke premature barn, slik at erfaringene ikke ukritisk skal brukes i denne pasientgruppen, sier Flaatten.

Anbefalte artikler