Kirurgiske feil skjer oftest for erfarne kirurger

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

De fleste kirurgiske feil skjer for rutinerte kirurger og ved relativt enkle operasjoner, ikke for uerfarne kirurger eller ved høyt spesialiserte inngrep. Det viser en studie fra USA.

Det er gunstig å samle komplekse inngrep på færre avdelinger. Illustrasjonsfoto Colourbox

Forfatterne gjennomgikk 444 klagesaker vedrørende kirurgiske inngrep fra fire forsikringsselskaper i USA. I 133 saker identifiserte de minst én teknisk feil, som førte til skade hos pasienten. «Feil» ble definert som en situasjon der man ikke kunne gjennomføre et inngrep som planlagt eller man hadde lagt feil plan for å nå et mål (1).

De fleste feil (65 %) skyldtes en manuell feil, 9 % skyldtes en vurderingsfeil og i 26 % av tilfellene skjedde begge feil. Erfarne kirurger begikk 73 % av feilene, oftest (84 %) i rutinemessige operasjoner. Pasientrelatert kompleksitet som akutte situasjoner, anatomiske vanskeligheter og tidligere operasjoner medvirket i 61 % av feilene.

Anbefalinger om at høyt spesialiserte operasjoner begrenses til erfarne kirurger, og at treningen intensiveres for mindre erfarne kirurger, vil kun påvirke et mindretall av de kirurgiske feil, mener forfatterne.

– Det er solid dokumentasjon for at man oppnår bedre resultater når sjeldnere og komplekse inngrep samles på færre avdelinger. Selv om disse funnene er tankevekkende, kan resultatene ikke overføres direkte til våre forhold. Vi vet blant annet ikke hvor mange inngrep som ble utført av yngre versus erfarne leger, sier Peter Funch Jensen ved Kirurgisk avdeling, Århus sykehus (2).

Anbefalte artikler