Hva skyldes kreftindusert kakeksi?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Nye forskningsresultater tyder på at cytokinet MIC-1 produseres av svulster og induserer både anoreksi og vekttap.

Anoreksi og vekttap er vanlig ved avansert kreftsykdom og er ofte et dårlig prognostisk tegn. Kakeksi er forårsaket av en kompleks interaksjon mellom vert og tumor, der bl.a. cytokiner produsert av kreftcellene eller de omliggende cellene deltar.

Ny forskning tyder på at cytokinet MIC-1 spiller en rolle i appetitt- og vektregulering (1). MIC-1 er normalt ikke uttrykt, men proteinet blir produsert ved inflammasjon, vevsskade og kreftsykdom. Forskningsgruppen fra Australia har undersøkt serum fra pasienter med avansert prostatakreft og påvist en direkte sammenheng mellom MIC-1-nivået i serum og kreftassosiert vekttap. I musemodeller har de også funnet sammenhengen mellom MIC-1-nivå og vekttap og at dette kan reverseres med MIC-1-antistoff. I dyremodellene er også virkningsmekanismene bak vekttapet undersøkt.

– Det forskes mye på kakeksi hos kreftpasienter, men vår forståelse av de patofysiologiske mekanismene har vært begrensede, sier overlege Anne Kvikstad ved St. Olavs Hospital.

– Tidligere studier viser den store kompleksitet som foreligger mellom proteiner produsert av tumor og fra verten, men der også faktorer som alder og nivå av fysisk aktivitet er av betydning (2). Kenneth Fearon, en av foreleserne på et kakeksiseminar i Trondheim i november 2007, har informert om at det er gjort flere studier om MIC-1 hos kreftpasienter i Storbritannia, uten at de samme positive sammenhenger med vekttap er funnet. Den kliniske betydning av MIC-1 vil sannsynligvis være usikker i lang tid fremover, og dette cytokinet vil mest sannsynlig kun være ett av flere angrepspunkt i behandlingen av kreftrelatert kakeksi, sier Kvikstad.

Anbefalte artikler