Bypass lindrer mer enn ballongbehandling

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Koronar bypasskirurgi er bedre enn perkutan koronar intervensjon til å lindre anginasmerter og fører samtidig til færre revaskulariseringer. Det viser en ny oversiktsartikkel.

Studien omfattet 23 randomiserte, kliniske undersøkelser, der man hadde sammenliknet bypasskirurgi med perkutan koronar intervensjon (PCI). Det var omtrent 5 000 pasienter i begge grupper (1).

Fem år etter intervensjonen var lindringsrater for anginasmerter høyere etter en bypassoperasjon (84 % mot 79 %). Gjentatte revaskulariseringer etter fem år var også hyppigere etter perkutan koronar intervensjon, enten det gjaldt ballongutvidelse (46 %) eller stenting (40 %), enn etter bypassoperasjon (10 %). Apopleksier relatert til intervensjonene var imidlertid hyppigere blant dem som fikk foretatt en bypassoperasjon (1,2 % mot 0,6 %). Etter ti år var overlevelsesforskjellen mellom intervensjonene < 1 %. I de seks studiene der man hadde kontrollert for diabetes, var det ingen forskjell i overlevelse for denne pasientgruppen. Tiårsoverlevelsen var den samme ved begge intervensjonene.

– Resultatene rokker ved dogmet om at pasienter med diabetes og koronarsykdom har bedre overlevelse ved operasjon. Men funnene understreker også behovet for større randomiserte sammenlikninger av perkutan og operativ revaskularisering, selv om det er snakk om bevegelige mål ettersom det pågår en konstant fornyelse av behandlingstiltakene, sier Henning Kelbæk ved Hjertemedisinsk klinikk, Rigshospitalet i København (2).

Anbefalte artikler