Serotoninmangel gjør kvinner forsiktige og menn mer impulsive

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Kjønn spiller en rolle for hvordan man påvirkes av serotoninmangel. Dette kan forklare hvorfor menn og kvinner reagerer ulikt på depresjon.

Depresjoner er assosiert med reduksjon av serotoninnivået i hjernen, og de mest brukte medisiner mot depresjon virker på serotoninsystemet. Espen Walderhaug ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, viser at kjønn har betydning for hvordan man reagerer.

– Hjernen trenger tryptofan for å produsere serotonin, og serotoninnivået kan senkes ved kostholdsmanipulasjon etter faste. Effekten ble testet på studenter. Menn viste ingen tegn til humørforandring, målt ved POMS, men tilegnet seg en impulsiv strategi for å løse verbale oppgaver i en test av typen CPT-IP. Menn ble også dårligere til å skille mellom ulike stimuli, en effekt som man også ser hos deprimerte pasienter, sier Walderhag.

Kvinnene reagerte annerledes.

– Kvinnene opplevde en senkning i humør, og tilegnet seg en forsiktig strategi i CPT-IP-testen. Dette er også observert hos pasienter med depresjon. Resultatene kan bli viktig for forståelsen av hvorfor kvinner oftere enn menn sliter med humør- og angstlidelser, og hvorfor menn har en overhyppighet av alkoholisme, AD/HD og impulskontrollforstyrrelser, sier han.

Funnene viser hvor komplekse slike lidelser er å diagnostisere og behandle. Walderhaug forsvarte avhandlingen The effects of tryptophan depletion on impulsivity and mood in healthy men end women for dr.psychol.-graden 14.9. 2007.

Anbefalte artikler