Øresus i et brukerperspektiv

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ø., Neeraas

  Stillhet – hva er det?

  Om å leve med tinnitus. 148 s, ill. Trondheim: Communicatio forlag, 2007. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-92400-35-7

  En nyskrevet bok om øresus (tinnitus) er ført i pennen av en mann som gjennom en årrekke har vært sterkt plaget. Den er først og fremst beregnet på personer med samme lidelse og deres pårørende. Forfatteren tar opp de utfordringer og tilleggsplager som tinnitus ofte byr på, men legger også vekt på hvordan de kan håndteres – mestres – og hva det krever av den enkelte og helsevesenet. Han vil spre informasjon om denne usynlig lidelsen og bidra til at de som rammes av tinnitus, får en bedre livssituasjon.

  De seks kapitlene er skrevet i en fortellende jegform. De har ikke overskrifter, og ett av kapitlene er på 50 sider, men boken er lettlest. Vi introduseres til teksten gjennom noen velskrevne linjer av en audiolog (C. Møller, Sahlgrenska Sjukhuset) og en psykiater (E. Waldenstrøm, Landaasen Rehabiliteringssenter), og den illustreres (J.A.H. Tømmervold) ved hjelp av strektegninger som er med på å klargjøre og forsterke budskapet. Henvisninger til populærvitenskapelige nettadresser og litteratur brukt i boken og som er anbefalt til fordypning, er samlet bakerst.

  Forfatteren forteller sin historie som tinnitusrammet i et kronologisk perspektiv og viser hvordan han håndterer tinnitusen og livet. Dette vurderes videre i forhold til egne forventninger, hans forståelse av lidelsen og møtene med helsevesenet på de aktuelle tidspunktene. Velkjente visdomsord knyttes til hans opplevelser, erfaringer og råd for å fremme egen mestring. Rådene (f.eks. å være fysisk aktiv, drive autogen trening og avspenning og redusere stressnivået) og faktainformasjon (f.eks. om prevalens, mulige årsaker og behandlingsprinsipper) er adekvat.

  Beretningen til Neeraas gir en annen type innsikt i temaet enn hva fagbøker gjør. Boken er således ikke bare nyttig lesestoff for målgruppen, men også for medisinere og annet helsepersonell. Behovet for empati, informasjon og bruk av tid i møte med denne pasientgruppen trekkes spesielt frem som viktig. Forfatteren viser at dette er nødvendig uansett om møtet finner sted i primær- eller spesialisthelsetjenesten. Han påpeker at kompetansen om tinnitus blant allmennleger må styrkes. Videre etterspørres et bredere utbygd tverrfaglig behandlings- og rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette er i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets anbefalinger som kom på bakgrunn av utredningen «Behandlingstilbud for tinnitusrammede» (2005) nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet og ledet av overlege Haakon Arnesen ved St. Olavs Hospital.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media