Nyttig og nødvendig for forfattere, redaktører og fagvurderere

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lang, TA

  Secic, M.

  How to report statistics in medicine

  Annotated guidelines for authors, editors and reviewers. 2. utg. 440 s, tab, ill. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 35

  ISBN 978-1-930513-69-3

  Målgruppen forklares i undertittelen: alle som er involvert i prosessen med å presentere medisinsk forskning på en oversiktlig og forståelig måte. Således er det endelige målet selve leseren av en forskningsartikkel. Boken er ment å være en veileder i fortolkning og presentasjon av hva som ble gjort, hva man fant og hva det egentlig betyr. Forutsetningen er at man på forhånd har noe kjennskap til studiedesign og statistiske analyser. God presentasjon forutsetter imidlertid god planlegging, noe som kan utnyttes gjensidig gjennom denne teksten.

  Førsteutgaven ble publisert i 1997 og er blitt et standardverk for presentasjon og fortolkning av statistiske analyser og resultater. At den kommer i ny utgave, beror først og fremst på en enorm etterspørsel, men også på enkelte endringer i tiden, noe som forfatterne har tatt høyde for.

  Forfatterne for seg de vanligste statistiske metodene i medisinsk forskning, de viktigste typer forskningsdesign (bl.a. eksperimentelle studier, randomiserte kontrollerte studier, kohortstudier, pasient-kontroll-studier og tverrsnittsstudier) og såkalte integrerte forskningsmetoder som kombinerer bruken av flere studiedesigner (systematiske oversikter, metaanalyser og økonomiske analyser). Det gis nyttig veiledning for god presentasjon av effektive og informative tabeller og figurer. Dette blir dessverre ofte oversett! Statistisk terminologi og tester omtales enkelt og konsist, med over 550 søkeord. I flere vedheng omtales regler for å presentere tallverdier i tekst, matematiske symboler og statistiske noter. Det er en rekke referanser til andre retningslinjer og nettbaserte veiledere innen temaet. Her omtales også vanlige feilkilder, konfundering og skjevhet (bias) i medisinsk forskning. En detaljert indeks gjør enkelttemaene lett tilgjengelige.

  Boken er usedvanlig velskrevet, med enkelt språk og lite detaljer, uten bruk av kompliserende formler og matematiske utgreiinger, men med gode illustrasjoner og oppdaterte referanser. Den fortjener å brukes – ikke bare som en livbøye ved truende statistisk havari, men som en daglig los for alle som leser, skriver, evaluerer og redigerer medisinske forskningsarbeider. Den bør finnes på forfatterens skrivebord og redaktørens pult.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media