Når nettet snører seg sammen – og holder!

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dyregrov, K

  Dyregrov, A.

  Sosial nettverksstøtte ved brå død

  Hvordan kan vi hjelpe? 268 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-450-0484-7

  Det er sjelden det ene forordet i en bok er godt og meningsbærende, i denne er det to. Psykolog Magne Raundalen skriver «Når livet må gå videre». Han annonserer at boken er en etterlengtet gave til sørgende, nærstående, fagpersoner og «nettverket» som i møte med brå død har behov for mer og bedre kunnskap, mot og styrket handlingskompetanse. Raundalen mener «oss alle», jeg tror han har rett! I det andre forordet ved forfatterne selv, Kari Dyregrov og Atle Dyregrov, begrunner de sitt arbeid med ønske om å bidra til at kriserammede og deres nettverk skal styrkes i å lete frem ressurser og potensial som ligger i medmenneskers støtte og omsorg. Det eneste virkelig kritiske jeg har å anføre er at boktittelen burde vært omvendt, dvs. «Hvordan kan vi hjelpe» – for det er det den handler om.

  Å bidra til økt kunnskap om hvordan sosiale nettverk kan støtte etterlatte etter traumatiske dødsfall er temaet. Forfatterne håper at også etterlatte vil ha nytte av boken, den kan trygt anbefales. Her er 11 lettleste kapitler med en nyttig oppsummering av hovedbudskapet på slutten av hvert av dem. Boken kan leses i sammenheng eller anvendes som en oppslagsbok dersom man for eksempel ønsker å lese om «Når bør faglig hjelp koples inn?», «Barn og unges situasjon og behov for hjelp» eller «Sosial nettverksstøtte – utfordringer og løsninger». I et appendiks er ulike prosjekter omtalt grundig.

  Dette er befriende ærlig lesing, ikke minst fordi forhold omtales som at selv om mennesker trenger hverandre når livet butter i mot, vil de ikke alltid lykkes i å fungere sammen i motgangssituasjoner. Grunnsynet er at sosial støtte og omsorg kommuniseres og at usikkerhet lett blir et fremtredende, styrende element. Videre omtales viktige temaer som myter om sorg, hvordan nærhet og seksualitet påvirkes av dødsfall i familien, utfordringer ved likemannsstøtte og belastninger i den innerste sirkelen. Det finnes et godt og konkret kapittel om hvordan skole og arbeidsplass kan støtte. Med stor interesse leste jeg avsnittet «Skal vi være helt ærlige», og det var lett humoristisk å lese listen over hva man ikke skal si til sørgende, mange vil kjenne seg igjen. Til trøst er det også forslag til alternative formuleringer.

  Boken har som hovedfokus nettverksstøtte ved brå død. Dens overføringsverdi er betydelig i forhold til alvorlige kriser og tap, både for dem som opplever det, for fagpersoner og for nettet som skal mobiliseres og må holde når det virkelig gjelder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media