Cecilie Daae

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Daae

Cecilie Daae
17.01.2008
Dyregrov, K Dyregrov, A. Sosial nettverksstøtte ved brå død Hvordan kan vi hjelpe? 268 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-450-0484-7 Det er sjelden det ene forordet i en bok er...
Olav Thorsen, Cecilie Daae
18.03.2004
I Russland eksisterer ikke noen allmennmedisin eller primærhelsetjeneste, slik vi kjenner den fra Norden og mange vestlige land. Russisk helsevesen er bygd opp på en helt annen måte enn det vi er...
Tor Claudi, John G. Cooper, Cecilie Daae
20.09.2000
En rekke studier har gitt oss mer kunnskap om behandlingen av pasienter med diabetes. Noen små skandinaviske studier fra 1980-årene (1, 2) og senere den amerikanske DCCT-studien (3), viser at det er...
Cecilie Daae, Anne-Stina Nordmo, Jo Inge Myhre
08.09.2015
Asplin & Fagermoen belyser noen viktige temaer som det er grunn til å ha en bred diskusjon om ( 1 ). Hvordan måler vi kvalitet? Hvordan sikrer vi at de dataene som samles inn er kvalitetssikret,...
Cecilie Daae
03.05.2016
Jeg er en lykkelig lege og heldig som fikk muligheten som fjerde generasjon. Mitt tidligste minne er fra endeløse ganger på Ullevål, hengende i fars frakk med knirkende støvler på blank linoleum. Det...