Integrativ medisin på avveie

Vinjar Fønnebø Om forfatteren
Artikkel

Coyle-Demetriou, M

Demetriou, A.

Integrating complementary and conventional medicine

214 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2007. Pris GBP 22

ISBN 978-184619-111-4

Forfatterne fra England har nok ment at boken skulle være en veileder i integrering av alternativ behandling i skolemedisinen. Den fremstår imidlertid mer som en lite dokumentert hyllest til alternativ behandling, med særlig fokus på Reiki-healing og homøopati. Forfatterne er henholdsvis jordmor og allmennlege, men Reiki-healing og homøopati er deres særlige kompetanseområder innen alternativ behandling.

Boken leveres i paperback, med få tabeller og figurer, men med et godt stikkordsregister. Språket er ikke unødvendig komplisert, og den er derfor tilgjengelig for lesere utenfor den medisinske profesjon. Forfatterne angir da også at målgruppene er leger, sykepleiere, terapeuter og pasienter.

Temaene er presentert som fire hoveddeler: Psykiske plager, behandlingsformer/helse/livsstil, fysisk sykdom og til slutt evaluering/kunnskapsbasert medisin.

I den første hoveddelen gis råd om alternative behandlinger ved angst, stress, depresjon, «dødsprosessen» og sorg. I den andre hoveddelen beskrives 16 alminnelig brukte alternative behandlingsformer, blant annet bønn og «helse og livsstil». Forfatterne går så videre til å beskrive fysiske sykdommer under overskriftene kronisk sykdom, dermatologi, øre-nese-hals-sykdommer, hodepine, obstretikk/gynekologi, pediatri og palliativ behandling. Avslutningsvis har de fire korte kapitler om evaluering og forskning, med blant annet en undersøkelse fra egen praksis.

Det er tydelig at forfatterne gjerne vil formidle sin lange erfaring med å integrere alternativ og skolemedisinsk behandling i en allmennpraksis. Problemet er at det stort sett ikke blir mer enn gode, velmente og muligens nyttige råd. Selv om de siste kapitlene dreier seg om evaluering og forskning, er det tydelig at dette ikke er forfatternes sterke side. Under akupunkturkapitlet nevnes blant annet ikke akupunkturens effekt på cytostatikaindusert og postoperativ kvalme med ett ord. Dette er tross alt det området innen akupunkturbehandling man mener det er klarest dokumentert effekt. Jeg er også bekymret for flere påstander om manglende bivirkninger ved enkelte behandlingsformer som for eksempel homøopati. Det vet vi faktisk lite eller ingenting om.

Integrativ medisin er et spennende fremtidsfelt på full fart inn i også norsk helsevesen. Det er viktig at man har en bevisst holdning til hva fenomenet er – og ikke minst hva det ikke er. Behandlingen skal være basert på solid kunnskap, men denne kunnskapen må kanskje fremkomme med en litt annen stokking av forskningsinitiativene (1).

Denne boken gir dessverre ikke den innføringen i fagfeltet som norske leger, annet helsepersonell og pasienter trenger.

Anbefalte artikler