Fra de enkle linser til det tenkende mikroskop

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Laane, MM

  Lie, T.

  Moderne mikroskopi med enkle metoder

  335 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2007. Pris NOK 398

  ISBN 978-82-7477-281-6

  De fleste kjenner til at mikroskopet har en lang historie, som går fra 1600-tallet og frem til i dag. Likevel er det få som vet at en av de største og raskeste utviklingsperiodene for mikroskopet har vært de siste 10 – 20 år. Det finnes mange bøker om klassisk mikroskopi og beskrivelse av vanlige lysmikroskop, men noen samlet fremstilling av alle former for mikroskopi helt opp til dags dato finnes ikke på norsk. Derfor er denne håndboken høyst velkommen, en kortfattet, enkel håndbok som gir en systematisk og god oversikt over feltet.

  Forfatterne har selv lang bakgrunn fra forskning og praktisk bruk av mikroskop. De gir først en skildring av mikroskopets historie og hvordan lysmikroskopet utviklet seg og ble mer og mer raffinert på slutten av 1800-tallet. Da forbedret man ikke bare linsesystemet, men også belysningen, slik at man oppnådde best mulig skarphet i bildet. Disse forbedringene var med på å bidra til den raske utviklingen innen mikrobiologi og patologi. På 1900-tallet kom det flere nyutviklinger av mikroskopet til bruk i forskning, slik som interferenskontrast og fasekontrast. Sistnevnte førte til en nobelpris og gjorde at man lett kunne se levende, ufargede celler i mikroskopet.

  Med enkle og oversiktlige tegninger illustrerer forfatterne de ulike prinsipper for moderne mikroskopi og hvordan lysgangen er i linsesystemet. De går igjennom utviklingen av transmisjons- og skanningselektronmikroskopi og gir en lettfattelig beskrivelse av mikroskopi med bruk av laserstråler, først og fremst laserskanningsmikroskopi. Kvantitative mikroskopiformer er også omtalt, selv om forfatterne går lite inn på væskestrømsprinsipper (flowcytometri og cellesortering). Boken munner ut i en fremstilling om hvordan datateknologi har vært med på en dramatisk forandring av mikroskopien. Man har kunnet innføre det som kalles det tenkende mikroskop, med automatisk fokusering og registrering av bilder digitalt, slik at mikroskopøren får en stor avlastning. I visse tilfeller kan hun eller han sitte bekvemt i en lenestol og se på en monitor mens mikroskopet gjør jobben!

  Boken vil være av stor interesse for alle som arbeider praktisk med mikroskopering, deriblant alt personale på patologiske, anatomiske og mikrobiologiske laboratorier, i tillegg til generelt forskningspersonale. Den er enkelt utstyrt, overkommelig i pris og er spesielt god å ha som håndbok på kontoret eller på laboratoriet hver gang det er noe man lurer på vedrørende mikroskopi og mikroskop. Men den er også grei å lese i sin helhet for å bli godt orientert i et raskt ekspanderende felt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media