Christian Busch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Busch

Christian Busch
13.12.2007
En arbeidsgruppe med representanter fra Norsk melanomgruppe og Kreftregisteret har gått sammen for å opprette et nytt behandlings- og kvalitetsregister for malignt melanom. Gjennom dette registeret...