Sten Erik Hessling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sten Erik Hessling

Sten Erik Hessling
13.12.2007
Søvik, O. Vogntog i himmelen og 80 andre vers. 103 s. Søreidgrend: Eget forlag, 2007. Pris NOK 250 ISBN 978-82-997424-0- 5 Kollega Søvik har med Vogntog i himmelen «tatt for seg både evige og...
Dagny Faksvåg Haugen, Marit S. Jordhøy, Per Engstrand, Sten Erik Hessling, Helge Garåsen
26.01.2006
Målet med all palliasjon er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende gjennom lindring av symptomer og plager. En god organisering av helsetjenestene er en viktig forutsetning for...
Olav Aga, Sten Erik Hessling, Hilde Tangen Lobben
19.05.2005
Eikertun sykehjem. Foto Olav Raddum Vi vil i det følgende beskrive hva vi i Øvre Eiker har oppnådd av omstilling og kvalitetsheving i sykehjemsdriften innen de ressursrammene som har vært...