Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av sju norske forskere.

Gruppe for funksjonell immungenetikk holder til ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Forskernes hovedinteresse er molekylære mekanismer ved cøliaki og revmatoid artritt (1). Gruppen utgjør sammen med fire andre forskningsmiljøer Centre for Immune Regulation som ble valgt til senter for fremragende forskning fra 2007. Senteret ledes av professor Ludvig M. Sollid. Målet er å identifisere mekanismer som forårsaker allergi og autoimmune sykdommer.

Anbefalte artikler