Forum for publiseringsetikk fyller ti år

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Committee on Publication Ethics (COPE) er et forum for redaktører av medisinskvitenskapelige tidsskrifter. I disse dager er det ti år siden det ble etablert. Tankegangen var at det var viktig for redaktører å kunne samles og drøfte hvordan man skulle håndtere mulige brudd på forsknings- og publiseringsetikk, f.eks. mistanke om fabrikkering av data, plagiat og brudd på forfatterskapsreglene. Hvis det er mistanke om slike forhold, settes redaktører ofte under et betydelig press for ikke å gå videre med sakene. Da er det viktig å ha et felles forum som har som formål å beskytte integriteten til den felles medisinske kunnskapsbasen. Tidsskriftet har vært medlem av forumet fra starten av.

Anbefalte artikler