Nålestikkskade rapporteres for sjelden

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Skade med nålestikk under kirurgisk utdanning er vanlig, men rapporteres sjelden, viser amerikansk studie.

Stikkskader blant kirurger blir sjelden rapportert. Illustrasjonsfoto © MENDIL/BSIP/GV-Press

Kirurger under spesialisering utsettes hyppig for nålestikk. Tidlig rapportering ved slik skade er viktig for å igangsette ev. profylakse og behandling.

I en spørreundersøkelse blant kirurger ved 17 amerikanske sykehus, hadde over 80 % opplevd nålestikkskade i løpet av sin spesialistutdanning (1). Antallet stikkskader per år steg hvert år – fra gjennomsnittlig færre enn to til nær åtte stikkskader det siste året. Nesten alle hadde opplevd nålestikk det siste året. Nær halvparten av disse tilfellene forekom ved behandling av høyrisikogrupper som hiv- og hepatittpasienter. Over halvparten av stikkskadene ble aldri rapportert. For lite tid ble oppgitt som den vanligste årsaken til ikke å melde skaden.

– Dette er en betimelig studie, sier seksjonsoverlege Odd Mjåland ved Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus. At også norske kirurger stikker seg regelmessig i løpet av sin spesialisering og senere, er det ingen tvil om. Rapportering av stikkskader blant norske kirurger er antakelig ikke høyere enn de 40 % som ble rapportert i denne studien. Kirurgenes hverdag er travel, og «egenpleie» i løpet av arbeidsdagen er lite utbredt. Konsekvensene av blodsmitte vil være dramatisk, både for lege og pasient.

Innføring av doble operasjonshansker har hjulpet, men enda mer oppmerksomhet på kirurgisk teknikk, arbeidsplaner og harmonisk samspill under operasjonen er av stor betydning. Dette er både arbeidsgivers og fagmiljøets ansvar.

På samme måte som flyavganger må utsettes av sikkerhetsårsaker, må også kirurgene tillate seg å bruke tid på melding og testing etter en mulig smitteeksposisjon, sier Mjåland.

Anbefalte artikler