Influensavaksinering av eldre virker

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Å vaksinere mennesker over 65 år mot influensa gir færre sykehusinnleggelser og færre dødsfall, men fortsatt trengs bedre vaksiner.

I en ny studie fra USA har man undersøkt effekten av å vaksinere hjemmeboende personer over 65 år mot influensa (1). Studien omfattet over 710 000 personsesonger over ti år. Det ble registrert 4 600 sykehusinnleggelser for pneumoni eller influensa og 8 800 dødsfall. Gjennomsnittlig var det 27 % færre innleggelser i vaksinegruppen, mens reduksjonen av dødsfall var 48 %.

– Influensa forårsaker mange sykehusinnleggelser i Norge, og ifølge Folkehelseinstituttet dør gjennomsnittlig 1 300 mennesker årlig av sykdommen, sier overlege Svein-Arne Nordbø ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital. Tilsvarende tall fra USA er 44 000 dødsfall i året.

– Det er viktig å være klar over at tallene kan variere betydelig fra år til år. Dette avhenger blant annet av hvor lik vaksinestammene er de virusstammene som sirkulerer, og immunstatus i befolkningen. Det kreves store materialer for å kunne dokumentere en sikker effekt av vaksinasjon mot en gruppe virus som stadig forandrer seg.

Studien omfattet ikke de eldste og sykeste pasientene i sykehjem eller sykehus. De har det antatt dårligste immunforsvaret, og effekten av vaksinering er sannsynligvis også dårligere. Å utvikle nye influensavaksiner for denne utsatte gruppen er derfor av stor betydning, samtidig som det er viktig å sikre vaksiner som gir en bedre immunrespons enn dagens vaksiner, sier Nordbø.

Anbefalte artikler