Fortsatt ulik kreftoverlevelse i Europa

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Overlevelsesdata fra ulike kreftregistre i Europa er nå samlet og analysert. Studien omfatter voksne europeere som fikk en kreftdiagnose i perioden 1995 – 99.

Den årlige insidensen av kreft i Europa varierer mellom 338 og 447 per 100 000 innbyggere. Populasjonsbaserte kreftregistre har registrert overlevelsesdata i Europa siden 1960-årene, og EUROCARE er den største koordinerte studien som er basert på data fra slike registre. Forskningsgruppen samler, analyserer og forsøker å forklare overlevelsestrender og forskjeller i overlevelse mellom europeiske land. Resultatene fra EUROCARE-4 er nå publisert (1, 2).

– Rapporten viser en markant bedring i overlevelse, og Norden fremheves med særlig gode resultater, sier klinikksjef Sigbjørn Smeland ved Kreftklinikken, Radiumhospitalet.

– Det er særlig verdt å merke seg fremgangen for vanlige kreftformer som brystkreft, prostatakreft og kolorektalkreft. Forskjellene mellom landene er redusert, men 12 % av dødsfallene ville vært forhindret om resultatene for hele Europa hadde vært like gode som for Norden.

Man fant en sammenheng mellom totale helseutgifter og kreftoverlevelse, med unntak av Danmark og Storbritannia som har dårlige resultater trass i høye kostnader. En svakhet med undersøkelsene er at datagrunnlaget for flere land ikke er populasjonsbasert samt at det er begrensninger i datagrunnlaget. Opplysninger om stadium og behandlingen mangler. For Norge er dette tilgjengelig gjennom kvalitetsregistrene fra Kreftregisteret. Norge har gjennomgående litt dårligere resultater enn Sverige og Finland. I forhold til Sverige er det størst forskjeller ved nyrekreft, melanom og prostatakreft samt for menn generelt, sier Smeland.

Anbefalte artikler