Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Spedbarn som har mikrober i svelget, er mer utsatt for astma enn andre barn. Det viser en dansk studie.

Oppvekst av Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis fra svelget hos en måned gamle spedbarn økte sannsynligheten for senere anfall med tung pust og astma (1). Barna hadde høyere antall eosinofile granulocytter, forhøyet IgE-nivå og økt reversibilitet av luftveismotstanden etter bruk av β₂-agonister ved 4 – 5 års alder sammenliknet med barn uten bakteriefunn.

– Astma blant småbarn synes å øke i den vestlige verden, og vi trenger studier som kan kaste nytt lys over etiologien, sier professor Dag Bratlid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Fra før synes det å være dokumentert at luftveisinfeksjoner i tidlig spedbarnsalder disponerer for senere utvikling av astma. Det nye med denne studien er at selv en kolonisering med luftveismikrober uten klinisk sykdom kan ha samme effekt.

Siden det foreligger en familiær disposisjon, svekkes studien av at den bare omfattet barn av mødre med påvist astma. En kontrollgruppe burde omfattet mødre uten tilstanden. Derimot ble det kontrollert for mødrenes røykevaner, som er vist å øke astmarisikoen. En annen svakhet er at man ikke undersøkte kolonisering med virus, siden assosiasjonen mellom gjennomgått bronkiolitt og senere astma gjelder barn som har vært klinisk syke.

Det ble foretatt lungefunksjonsmålinger i forbindelse med bakterieprøvene, men man fant ingen sammenheng mellom lungefunksjon, kolonisering eller senere astma. Dette synes ikke å passe med studier som har vist at redusert lungefunksjon i første leveuke kan disponere for tilstanden.

Ved å eliminere kolonisering med luftveismikrober ville prevalensen av astma ved fem års alder kunne gå ned fra 14,2 % til 9,4 %, men forfatterne går ikke inn på hvordan det skulle kunne skje, sier Bratlid.

Anbefalte artikler