Er visse pasientgrupper mer utsatt for eutanasi?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Særlig sårbare grupper er ikke mer utsatt for legeassistert selvmord i stater der dette er tillatt. Det hevder nederlandske og amerikanske forskere.

Forskerne analyserte data fra Nederland og Oregon (1). De påviste ikke økt risiko for eutanasi eller legeassistert selvmord for eldre, kvinner, mennesker uten forsikring (Oregon), lavt utdannede, fattige, funksjonshemmede, kronisk syke, mindreårige, mentalt syke eller etniske minoriteter.

– Forskerne trekker altfor bastante konklusjoner på spinkelt grunnlag. Studien er hovedsakelig en sammenstilling av eksisterende data av varierende kvalitet, sier førsteamanuensis Lars Johan Materstvedt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Denne typen samfunnsmedisinsk forskning gir innsikt i flere sosiokulturelle forhold rundt dødshjelp. Men forskningen er svært dårlig egnet til å svare på hvorvidt det for eksempel finnes et press mot eldre. At hyppigheten av dødshjelp i denne gruppen i Nederland er relativt lav, trenger ikke bety at gruppen ikke er mer utsatt. En slik konklusjon kan man ikke trekke.

For alt vi vet, kan mange gamle som får utført eutanasi, oppleve et sterkt press fra for eksempel pårørende om at de skal be om dette. Virkeligheten kan derfor her være den stikk motsatte av det forskerne hevder. Kvalitative intervjustudier rettet mot pasienter som er «aktuelle» for eutanasi eller legeassistert selvmord, vil kunne si oss noe om slike forhold. Forskerne nøyer seg med en flyktig bemerkning om pasientstudier, uten å drøfte dette skikkelig. Det er på høy tid at man igangsetter slik forskning. Det er en stor mangel ved kunnskapsgrunnlaget i Nederland og i Oregon at man ikke har spurt pasientene, men bare legene, sier Materstvedt.

Anbefalte artikler