Regulering av kromosomkopiering i Escherichia coli

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

En ny screeningmetode som kan brukes til å lete etter nye antimikrobielle stoffer som har kromosomkopiering som mål, er blitt utviklet.

Solveig Fossum presenterer metoden i sin doktoravhandling, Timing and coordination of DNA replication in Escherichia coli. Hun sier at slike antimikrobielle midler ikke finnes i dag og vil derfor være et viktig bidrag i kampen mot resistente bakterier.

Målet med studien var å forstå hvordan en celle regulerer kopieringen av sitt genetiske materiale eller kromosom. Bakterien E coli, som er en velkjent modellorganisme, ble brukt i denne studien.

Våre resultater kan derfor bidra til videre forståelse av de biologiske prosessene ved kromosomkopiering i både normale celler og kreftceller, sier Fossum. Videre kan slike studier lede til utvikling av ny kreftmedisin. Ved en tilfeldighet ledet disse basale studiene til utvikling av en ny screeningmetode for nye antimikrobielle stoffer.

– Kopieringen av kromosomet er regulert slik at det skjer kun én gang per celledeling. Både positive og negative faktorer er involvert i denne reguleringen. SeqA-proteinet er en slik negativ faktor. Celler som mangler funksjonelt SeqA-protein, mangler også kontrollert kopiering av arvestoffet sitt. Fossum viste at kooperativ binding av SeqA til nysyntetisert DNA er viktig for å hindre uregulert kopiering.

Hun disputerte for Ph.D.-graden 23.8. 2007.

Anbefalte artikler