Bedre behandling for perifer karsykdom

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Pasienter som får optimal medisinsk behandling kombinert med utblokking av blodårer, får bedre livskvalitet. Effekten på fysisk funksjonsdyktighet og ankel-arm-indeks varer.

Marthe Nylænde og kolleger har undersøkt om pasienter med angiografisk og klinisk diagnostisert perifer karsykdom får bedre livskvalitet etter to års intervensjon med optimal medisinsk behandling med eller uten utblokking av blodårer (PTA).

– Pasienter som fikk både optimal medisinsk behandling og PTA fikk bedre livskvalitet. Vi så effekt både på fysisk funksjonsdyktighet, smerter i kroppen, smerter under aktivitet og grad av smerter, men det var bare effekten på fysisk funksjonsdyktighet som holdt seg under hele intervensjonsperioden, sier Nylænde.

Nylænde har også undersøkt om behandlingsregimene hadde effekt på utvalgte risikomarkører, ankel-arm-indeks, dødelighet og fysisk aktivitet.

– Ankel-arm-indeksen (AAI) økte signifikant etter tre måneder i gruppen som fikk optimal medisinsk behandling og PTA, og holdt seg gjennom hele studieperioden, men var uforandret hos gruppen som bare fikk optimal behandling. Nivået av risikomarkører, som inflammasjonsmarkører og serum-lipider, ble lavere etter 12 måneders intervensjon hos begge grupper, og vi fant ingen forskjeller mellom gruppene, avslutter hun.

Marthe Nylænde forsvarte avhandlingen Clinical and biochemical aspects in patients with intermittent claudication. Results from the OBACT study for dr.med.-graden 22.6. 2007.

Anbefalte artikler