Viktig lærebok i akuttkirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Britt, LD

  Trunkey, D

  Feliciano, D

  Acute care surgery

  Principles and practice. 832 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2007. Pris USD 169

  ISBN 978-0-387-34470-6

  Dette er en nyttig og velskrevet lærebok som tar for seg akutte kirurgiske tilstander, inkludert traumatologi, i alle organsystem: abdomen, thorax, ekstremiteter, sentralnervesystemet, hud, bløtdeler, hode og hals. Formålet med boken er å beskrive diagnostikk og – relativt detaljert – selve den operative behandlingen av akutte tilstander som krever rask kirurgisk intervensjon. Forfatterne er meget anerkjente innen fagområdet.

  Boken består av 51 kapitler inndelt i fem hoveddeler: generelle prinsipper; organbasert tilnærming; administrative/etiske/juridiske prinsipper; systemutvikling og internasjonale forhold. De to første delene utgjør hovedtyngden. I første del gjennomgås alt fra primærvurdering av pasientene og anestesiologiske- og intensivmedisinske forhold til organisering av operasjonsstue og intensivavdeling. Deretter får man en god gjennomgang av diagnostikk og operativ behandling av akutte sykdomstilstander innen hvert enkelt organsystem. Hvert kapittel innledes i denne delen med en kasuistikk med spørsmål og kommentarer. De tre siste delene utgjør litt over 100 sider og vil nok ikke interesse flertallet av leserne, men synes viktige i forhold til å systematisere og utvikle fagområdet. Boken er solid innbundet og har oversiktlig layout. Den er velskrevet og lettlest med et veltilpasset antall illustrasjoner, fotografier og radiologiske bilder. Som oppslagsbok er det lett å finne frem.

  Utviklingen innen de kirurgiske fag, med økende subspesialisering og færre «dedikerte» generelle kirurger, er en virkelighet både internasjonalt og i Norge. Det arbeides med å opprette en egen kirurgisk spesialitet innen «acute care surgery» i USA, som har innslag av traumatologi, akuttkirurgi og intensivmedisin. Boken er et viktig bidrag i dette arbeidet, spesielt i forhold til å definere fagområdet. Acute care surgery er en svært viktig og relevant bok for leger under utdanning i generell kirurgi og en meget god referansebok for kirurgiske subspesialister som har ansvar for traumatologi og akutte kirurgiske problemstillinger rundt om på norske sykehus. Leger som arbeider innen anestesi og intensivmedisin, vil også kunne ha nytte av den. Flittig bruk av boken vil utvilsomt øke leserens kirurgiske kompetanse til det beste for pasienten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media