Viktig bok om rus og psykiske lidelser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Evjen, R

  Kielland, KB

  Øiern, T.

  Dobbelt opp

  Om psykiske lidelser og rusmisbruk. 2. utg. 283 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-15-01098-4

  Detter er en ny, oppdatert og til dels nyskrevet utgave av boken med samme tittel fra 2003.

   Igjen er det en glede å anbefale denne innsiktsfulle, kloke, kunnskapsrike, klinisk relevante og reflektert gjennomgangen av kunnskapsstatus vedrørende pasienter som både har rusmisbruk og andre veldefinerte psykiske lidelser. Diagnostiske og etiske problemer og behandlingsutfordringene som disse pasientene stiller oss overfor, behandles på en kritisk og udogmatisk måte hvor forfatterne unngår både urealistisk optimisme og overdreven pessimisme. Nordiske erfaringer trekkes inn der det er relevant, og kommunenes ansvar beskrives klart og tydelig. Dette er en bok alle som begynner å jobbe i rusomsorgen og med pasienter i psykisk helsevern, må lese. Vi andre kan gå til den for å bli à jour.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media