Godt om forebyggende idrettsmedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Myklebust, G.

  Skadefri

  DVD. 70 min. Oslo: Senter for idrettsskadeforskning, 2007. Pris NOK 150

  Dette er en instruksjonsfilm der målgruppen ifølge produsenten er idrettsutøvere innen ballidretter, men med overføringsverdi til en rekke andre idretter. Intensjonen er primær- og sekundærprofylakse av idrettsskader, med spesiell vekt på forebygging av ankel-, kne- og lår/hofteskader. Filmen er bygd opp med utgangspunkt i anatomiske strukturer, som f.eks. forebygging av korsbåndsskader blant håndballspillere. Det er tre hovedkapitler: treningsinstruksjoner med øvelser, øvelsesutvalg samt en kort og konsis del om utstyr og sikkerhet. Øvelsene er inndelt i nivåer med økende vanskelighetsgrad. Presentasjonen av disse øvelsene innledes med en kort begrunnelse for hvorfor disse skal utføres. Språket og instruksjonene er tilpasset målgruppen, hvilket blant annet innebærer fravær av medisinske termer.

  Filmen er en kunnskapsbasert presentasjon basert på forskningsresultater fra Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Instruksjonene er meget godt presentert, med enkle forklaringer uten unødvendige detaljer. Gjennomføring av disse øvelsene har i kliniske forsøk vist å gi en betydelig reduksjon i antallet skader. Presentasjonen bør derfor bli obligatorisk pensum for all utdanning av trenere og hjelpepersonell i idretten. Leger engasjert i fysisk aktivitet og idrett vil finne filmen svært nyttig i sitt daglige virke. Filmen kan også brukes som instruksjon til idrettsutøvere som skal gjennom et rehabiliteringsopplegg etter skade, og som informasjon til utøvere som selv vil ta hånd om forebyggende trening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media