God innføring i fedmeproblematikk

Kirsti Malterud Om forfatteren
Artikkel

Lindroos, A-K

Rössner, S

Fetma

Från gen- till samhällspåverkan. 386 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pris SEK 379

ISBN 978-91-44-04533-7

Dette er en svensk lærebok beregnet på fagfolk i helsetjenesten, helseadministratorer og studenter. Redaksjonskomiteen har på oppdrag av svensk Förening for Obesitasforskning fordelt arbeidsoppgavene på tilgjengelige svenske eksperter. 28 forfattere har skrevet 36 kapitler om definisjoner, forekomst, årsaker, vektrelaterte lidelser, behandling og samfunnsmedisinske perspektiver, herunder forebygging.

De fleste av kapitlene gir overbevisende og kunnskapsbaserte presentasjoner om de medisinske konsekvenser av fedme. Det er mye nyttig biologisk faktastoff som kan være nytt for den medisinske leser, for eksempel fettvevets rolle i de nevroendokrine systemer, den komplekse appetittreguleringen samt betydningen av multifaktoriell arv. Forfatterne presenterer et moderne syn på vektproblemer. Individuell sårbarhet for vektøkning settes i sammenheng med den sosiale kontekst på befolkningsnivå, der energiinntaket øker mens fysisk aktivitet går ned. Det illustreres godt hvorfor det er vanskelig å gå ned i vekt for den som ønsker det.

Her er også mye godt stoff om de medisinske konsekvensene av fedme som begrunner behovet for gode strategier på folkehelsenivå og i møte med den enkelte. Vi ønsker alle å bidra til å forebygge utviklingen av diabetes type 2, metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdom, ulike kreftformer, søvnapné og belastningslidelser. Forskning viser imidlertid at allmennleger ofte synes de kommer til kort i møte med pasienter med fedme, og overvektige pasienter kan risikere å møte stigmatiserende holdninger hos hjelperen.

Derfor må en lærebok om fedme inneholde mer enn fakta. Som helsepersonell trenger vi kunnskap om hvordan vi kan motivere oss selv og pasientene våre til et langsiktig samarbeid om realistiske mål og om hvordan vi sammen kan møte og mestre de mange utfordringer som dette innebærer. Det er gode kapitler om kostbehandling, kognitiv terapi, fysisk aktivitet, farmakoterapi og bariatrisk kirurgi. Inntrykket blir likevel en skjevbalanse mellom problem og løsning, der praktiske strategier for anerkjennelse, mestring og langsiktig utholdenhet får for liten plass. Denne boken passer derfor bedre for den som ønsker en grundig innføring i problemstillingen enn for den som trenger hjelp til å komme i gang med praktisk handling.

Anbefalte artikler