Fra forskningsfronten om den prefrontale cortex

Bernt A. Engelsen Om forfatteren
Artikkel

Stein, K.

The genius engine

Where memory, reason, passion, violence, and creativity intersect in the human brain. 292 s. Chichester: Wiley, 2007. Pris GBP 19

ISBN 978-0-471-26239-8

Dette er en velskrevet hyllest av den prefrontale cortex og dens underarealer dorsalt, lateralt, medialt og orbitofrontalt. Et terra incognita inntil de siste 10 – 15 år, men nye funksjonelle undersøkelser med elektroencefalografi (EEG), funksjonell MR og positronemisjonstomografi (PET) har gitt verdifull innsikt i hvorledes spesifikke underareal av prefrontal cortex interagerer med hverandre, basalganglier, de limbiske strukturer og bl.a. parietallappen.

Fremstillingen – som er populærvitenskapelig, men med mye referanser til Broadmans arealer (BA) og overlappende subregioner – har god driv. Det er få illustrasjoner initialt, og det kunne gjerne vært flere og bedre illustrasjoner til teksten.

Kapitlene omhandler hukommelse, resonnering, lidenskap og følelser, vold, kreativitet og maskinell intelligens (silicon minds). Vekten er lagt på amerikansk forskning. I boken formidles en god oversikt over nyere forskningsdata, og på tross av sin lettlesthet og enkelte snarveier, gir den et godt innblikk i mange nyere hypoteser om frontallappenes funksjoner og er hypotesegenererende. Undersøkelser av kognitiv funksjon diskuteres ofte sammen med data fra personer med lesjoner og funksjonsforstyrrelser.

Vi leser om multimodale nevroner hvis hukommelsesintegrasjon kan synes kontekstavhengig, om hvorledes oppmerksomhet og inhibitorisk kontroll bidrar til rasjonell målrettet atferd og koding av regler.

Er venstre prefrontale cortex sammen med samsidig temporallapp ansvarlig for inferensiell logikk? Her omhandles fri vilje og betydning av tro og overbevisning for deduksjon. Humor og lateralisering, IQ og prefrontal cortex, metakognisjon og betydning av areal BA10 omtales.

Personlig synes jeg kapitlet om emosjoner er best. Her fortelles om personer med ventromedial skade som mangler en «somatisk markør» for emosjoner og derfor mister emosjonell kontroll over avgjørelser. Ventromediale/orbitofrontale cortex muliggjør en emosjonell mental modell og en affektiv arbeidshukommelse som korrelat til den kognitive representasjonen av arbeidshukommelsen i dorsolaterale prefrontale cortex. Eksempler på artige emosjonelle og kognitive interaksjoner er tallrike. Regulering av sinne, affektiv stil med dimensjonene «behavioral approach system» (BAS) og «behavioral inhibition system» (BIS) samt individuelle variasjoner i profiler av dette omtales. Videre omhandler boken fleksibilitet, betydningen av nevropeptid Y for stresstoleranse, litt om lykke og belønningssystem i hjernen, empati og som nevnt: egne kapitler om vold og kreativitet. Kapitlet om vold inneholder interessante hypoteser vedrørende strukturer i hjernen som er viktige for vår evne til å sette oss inn i andre menneskers emosjoner og kognisjon, såkalt «theory of mind». Boken kan leses som helgelektyre eller bearbeides for senere referanser.

Leger, psykologer og andre fagrupper innen nevropsykiatri vil ha mest utbytte av boken, men andre interesserte kan også ha utbytte av den. Boken anbefales varmt for alle som ønsker en rask og populær oppdatering om frontallappene.

Anbefalte artikler