Bedre søvn for alle?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bjorvatn, B.

  Bedre søvn

  En håndbok for deg som sover dårlig. 153 s, ill. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2007. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-419-0487-5

  Professor Bjørn Bjorvatn har skrevet et nyttig liten bok om søvnproblemer. Forfatteren er kjent som en dyktig forsker og inspirerende foredragsholder innen emnet. Det er bra at norske leger skriver bøker om sine områder. Målgruppen her er først og fremst vanlige mennesker med dårlig søvn. Språket er saklig, med korte setninger. Vi følger også Anna, som er 43 år, og hennes søvnproblemer. Beskrivelsen av hennes lidelser er ikke direkte spennende, men er saklig fortalt og gir litt mer liv til bokens hovedtemaer. Disse fordeles på sju kapitler, og vi får vite en del om søvnstadier og søvnregulering, utredning med vekt på anamnese, søvndagbok og søvnskjema, årsaker til søvnproblemer med de viktigste hovedgrupper samt behandling. Hele tre kapitler er viet behandling, og forfatteren forklarer hvor viktig det er å begrense søvn til natten, unngå søvnforstyrrende aktivitet og stimulantia på kveldstid og reservere sengen til de aktiviteter som hører hjemme mellom lakenene. Dette er ikke lett for de som sliter med insomni, og forfatteren gir gode råd fra sin omfattende kliniske erfaring med pasienter. Lysbehandling og kognitiv terapi omtales også. Et hovedpoeng er, som forfatteren og hans kolleger i bergensmiljøet har påvist vitenskapelig, at stimuluskontroll og søvnrestriksjon er et mye bedre alternativ over tid enn sovemidler.

  Boken fremstår mer saklig og tradisjonelt oppbygd enn en del andre populærvitenskapelige bestselgere innenfor helse- og livsstilsmarkedet. Det er allikevel ingen lærebok, og forfatteren forklarer vanskelige ord. Jeg er enig med forfatteren i at helsepersonell vil ha nytte av den uansett, ikke bare fordi formatet passer godt til frakkelommen, men fordi boken gir en lettlest repetisjon om diagnostikk av søvnlidelser og en rask oversikt over feilforestillinger pasienter kan ha om søvn samt de råd som det er viktig å gi til pasientene. Det er særlig nyttig for helsepersonell at forfatteren har inkludert søvndagbok og noen andre viktige skjemaer som for eksempel Epworths søvnighetsskala.

  Jeg har ikke funnet faktiske feil. Forfatteren gir deg sine personlige råd og sin egen tilnærming til behandling. Prinsippene som skisseres, er velfunderte og stort sett ukontroversielle blant søvnmedisinere. Omtalen av sjeldne og vanskelige tilstander som utøvelse av vold under REM-søvn, må nødvendigvis bli for kortfattet til å kunne formidle vitenskapelig uavklarte spørsmål. Det kan også diskuteres om «snorkesyke» er god norsk forklaring for «søvnapné».

  Eli Møller har illustrert boken med fine humoristiske skisser. Den kan anbefales for alle som sover i Skandinavia.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media