Trond Sand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Sand

Trond Sand
15.11.2007
Bjorvatn, B. Bedre søvn En håndbok for deg som sover dårlig. 153 s, ill. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2007. Pris NOK 249 ISBN 978-82-419-0487-5 Professor Bjørn Bjorvatn har skrevet et nyttig liten...
Trond Sand, Harald Schrader
08.10.2009
Narkolepsi er den best kjente årsak til økt søvntrang (hypersomni). De klassiske symptomene er anfall med innsovning på dagtid og unormal nattesøvn, katapleksi (tap av muskeltonus utløst av sinne,...
Trond Sand
18.11.2004
Kunnskapsmengden om søvnrelaterte sykdommer øker raskt, men utredningskapasiteten for søvnlidelser er fortsatt utilstrekkelig Epidemiologiske studier fra mange land tyder på at svært mange er plaget...
Anita Herigstad, Ralf P. Michler, Trond Sand, Kari Todnem
30.11.2001
Prevalensen av aktiv epilepsi i Norge er 0,7 %, og årlig insidens er om lag 50 tilfeller per 100 000 innbyggere (1). Det finnes dessuten pasienter med konvulsive synkoper og ulike typer anfall som...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
The assessment of rare congenital neuromuscular disorders can be difficult. Although muscle biopsy and neurophysiological investigations provide important information, it may be genetic tests that...
Trond Sand, Marie Bu Kvaløy, Tony Wader, Harald Hovdal
07.05.2013
Evoked potential (EP) tests are neurophysiological tests that provide diagnostic information about conductivity in important paths in the central nervous system. The principle involves recording...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
The assessment of rare congenital neuromuscular disorders can be difficult. Although muscle biopsy and neurophysiological investigations provide important information, it may be genetic tests that...
Trond Sand, Marte Helene Bjørk, Arne Einar Vaaler
11.06.2013
Electroencephalography (EEG) is primarily of use in diagnosing epilepsy and other brain diseases ( 1 ), but there are other reasons why EEG is also an important diagnostic test in psychiatric...
Morten Engstrøm, Kornelia Katalin Beiske, Harald Hrubos-Strøm, Sigurd Aarrestad, Trond Sand
17.11.2015
Obstructive sleep apnoea is the most widespread sleep-related respiratory disturbance. The patients are a heterogenous group. Rating of the condition may be inconsistent as a result of differences in...
Trond Sand
03.06.2010
Kamen, G Gabriel, DA. Essentials of electromyography 265 s, ill. Leeds: Human Kinetics, 2010. Pris GBP 42 ISBN 978-0-7360-6712-6 Dette er en introduksjon til faget, skrevet for studenter, forskere og...
Kristian Bernhard Nilsen, Magne Arve Flaten, Knut Hagen, Dagfinn Matre, Trond Sand
07.10.2010
Smerter er et stort problem for mange pasienter. Kunnskap om smertemekanismer er viktig for klinikere som ønsker å gi god smertebehandling. En inngående forståelse av smertefysiologi er også viktig...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
Utredning av sjeldne medfødte nevromuskulære sykdommer kan være vanskelig. Selv om muskelbiopsi og nevrofysiologisk utredning gir viktig informasjon, kan det være genetiske undersøkelser som gir...
Kari Todnem, Trond Sand
22.01.2013
De to øverste figurene viser teknikk for måling av distal motorisk latenstid til m. interosseus II som innerveres av n. ulnaris og m. lumbricalis II som innerveres av n. medianus...
Trond Sand
08.01.2013
Klinisk nevrofysiologi er et fag i utvikling, hvor nye metoder bidrar til å bedre diagnostikk og behandling innen en rekke ulike felter av medisinen Leger innenfor mange kliniske spesialiteter...
Trond Sand, Noralv Breivik, Anita Herigstad
05.02.2013
Oppmerksomhetssvikt, økt impulsivitet og hyperaktivitet (AD/HD; attention deficit/hyperactivity disorder) kan påvises hos anslagsvis 5 % av barn i skolealder ( 1 ) etter kliniske kriterier i DSM-IV...
Trond Sand, Kari Todnem
11.06.2013
Russwurm & Finsen kommenterer i Tidsskriftet nr. 6/2013 ( 1 ) vår artikkel om nevrografi ved karpaltunnelsyndrom ( 2 ), og vi takker for responsen. Vi er fortsatt enige med den amerikanske...
Trond Sand, Marte Helene Bjørk, Arne Einar Vaaler
11.06.2013
Elektroencefalografi (EEG) er først og fremst nyttig i diagnostikken av epilepsi og andre hjernesykdommer ( 1 ), men det er flere grunner til at EEG også er en viktig undersøkelse i psykiatrisk...
Trond Sand, Marie Bu Kvaløy, Tony Wader, Harald Hovdal
07.05.2013
Fremkalt respons-undersøkelser (evoked potentials, EP) er nevrofysiologiske undersøkelser som gir diagnostisk informasjon om ledningsevnen i viktige ledningsbaner i sentralnervesystemet...
Morten Engstrøm, Kornelia Katalin Beiske, Harald Hrubos-Strøm, Sigurd Aarrestad, Trond Sand
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er en meget sammensatt lidelse. Diagnostikk og patofysiologi varierer, mens behandlingstiltakene har vært mer ensartet – i form av kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) via...
Morten Engstrøm, Kornelia Katalin Beiske, Harald Hrubos-Strøm, Sigurd Aarrestad, Trond Sand
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er den hyppigste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelsen. Pasientene er en heterogen gruppe. Forskjell i valg av diagnostisk utstyr og skåringsregler kan medføre at gradering av...