Trond Sand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trond Sand er dr.med., spesialist i klinisk nevrofysiologi og nevrologi, professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU og seksjonsoverlege ved Klinisk nevrofysiologisk laboratorium, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, Nevroklinikken, St. Olavs hospital.

Artikler av Trond Sand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media