Sjelden behandling av appendisitt

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

På begynnelsen av 1900-tallet var appendektomi utbredt ved mistanke om appendisitt, også i Norge. Pasientene, den gang som nå, oppsøkte likevel alternative behandlingsmåter for ulike «vondter». I en artikkel i Tidsskriftet nr. 24/1910 (s. 1063) beskrives et sjeldent funn i appendix fra Bodø sykehus.

Sjeldent fund i appendix

Av N. Friis, Bodø sykehus.

19de septbr. indkom paa Bodø sykehus en 36 aar gl. pike, som i løpet av de siste 6 aar har havt gjentagne anfald av akut appendicit; hun var nu av sin læge tilraadet at la sig operere.

Patienten er noget blek og gir et nervøst indtryk. Underlivet bløtt, gir overalt tymp. perkussionslyd. Ved dyp palpation i ileo-cøkalregionen angir hun distinkt ømhet, svarende til Mc. Burneys punkt. Puls og temperatur normale.

21de septbr. i kloroformnarkose appendectomia. Appendix fandtes fritliggende noget lang og fortykket med enkelte membranøse adhærenser ved basis; den avklippedes efter avklemning og underbinding.Ved opklipning av appendix fandtes i dens lumen ca. 40 fra knapt synbare til knappenaalshodestore kviksølvkugler. 1 cm. fra spissen var der et litet indsnevret parti, og distalt fra dette laa en hel liten klump av kviksølvkugler; forøvrig laa disse jevnt fordelt utover den noget fortykkede slimhinde.

Ved eksamination av patienten viste det sig, at hun for 5 – 6 uker siden efter en «klok kones» raad havde taget ind en omtrent ertstor mængde kviksølv, og for 14 dage siden havde hun atter svelget ned en kviksølvkugle omtrent av et hagls størrelse.

En stor del av dette kviksølv har saaledes hos hende fundet veien ind i appendix, hvor det er blit liggende. Om det med tiden havde kunnet finde veien ut igjen, skal jeg la være usagt.

Jeg offentliggjør dette som et eksempel paa, hvor let dertil egnede fremmedlegemer kan passere ind i appendix og der bli liggende, selv hvor der ikke er nogen hindring for passagen ut igjen. Her i dette tilfælde maa kviksølvet ha ligget i appendix mindst 14 dage, en del sandsyndlig i 5 – 6 uker.

Bodø, 28de septbr. 1910.

Anbefalte artikler