Forskning på lungekreft

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Flere pasienter med lungekreft bør opereres, mener norske forskere.

Førsteforfatteren bak artikkelen i Thorax er Trond-Eirik Strand, som startet prosjektet for noen år siden ved siden av medisinstudiene. Artikkelen vil inngå i Strands doktoravhandling, som han nå er i ferd med å avslutte. I forskergruppen inngår også pensjonert thoraxkirurg Hans Rostad, tidligere avdelingsleder ved Kreftregisteret Jarle Norstein og lungelege Anne Naalsund ved Rikshospitalet.

Gruppen ønsker økt oppmerksomhet rundt kirurgisk behandling ved lungekreft. De har nylig også publisert en annen artikkel i Thorax (1). Flere lungekreftpasienter bør opereres både pga. lav dødelighet postoperativt og god langtidsoverlevelse.

Anbefalte artikler