Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Norske forskere er i verdenstoppen innen meningokokkforskning.

Forskningen om meningokokkinfeksjon ved Ullevål universitetssykehus startet i 1985 da meningokokkepidemien i Norge var på sitt høyeste. Forskerne har hatt mange samarbeidspartnere, både i inn- og utland. Målsettingen har vært klar: å forstå meningokokksykdom på et molekylært nivå med de til enhver tid best tilgjengelige metoder.

Å skrive en såkalt seminarartikkel i The Lancet er noe man blir invitert til. Denne oversiktsartikkelen ble skrevet av tre forskere fra henholdsvis USA (mikrobiologi), England (tropemedisin) og Norge (pediatri/infeksjonsmedisin) som et samarbeidsprosjekt. Hver forfatter har representert en forskergruppe og har skrevet om sitt spesialområde. Norge har bidratt med nær halvparten av artikkelen med avsnitt om mottakelighet, patofysiologi, kliniske bilder, diagnose og behandling, som er de områdene som har størst interesse for klinikere verden over.

Anbefalte artikler